O ŞANSĂ LA NORMALITATE - INTERVENŢIE TERAPEUTICĂ ŞI SPRIJIN EDUCAŢIONAL PENTRU COPIII CU DIZABILITĂŢI”

Proiectul „O şansă la normalitate - intervenţie terapeutică şi sprijin educaţional pentru copiii cu dizabilităţi” al Asociaţiei „A.B.C.D.” este susţinut financiar de S.N. NUCLEARELECTRICA S.A., companie care are ca principale domenii de activitate producerea de energie electrică, termică şi de combustibil nuclear.

Scopul proiectului:

Recuperarea funcţională şi psihologică, precum şi integrarea educațională și socială a copiilor cu nevoi speciale în comunitate, dezvoltarea de atitudini şi aptitudini sociale, interacţiune, colaborare şi învăţare reciprocă, astfel încât modul de viață și de relaționare al copiilor cu nevoi speciale să se îmbunătățească. Totodată, activitățile proiectului pot conduce la îmbunătățiri ale procesului educațional instituțional.

Obiectivele proiectului:

O1: Conceperea și implementarea unui program terapeutic complex de compensare şi/sau recuperare a copiilor cu nevoi speciale prin facilitarea accesului la terapii specifice în cadrul Asociaţiei (logopedie, terapie Tomatis, integrare senzorială, terapie cognitiv – comportamentală, ergoterapie, kinetoterapie, terapie florală Bach), conform planurilor de intervenţie personalizate concepute de echipa de psihologi/terapeuţi.

O2: Conceperea și implementarea unui program de activități educațional-recreative în care să fie implicați copiii care urmează programe terapeutice în cadrul Asociaţiei.

O3: Realizarea unor materiale didactice şi educative dedicate copiilor cu nevoi speciale.

Grupul ţintă:

-15 copii cu dizabilităţi, cu vârste cuprinse între 4 şi 14 ani, beneficiari direcţi ai terapiilor de recuperare funcţională şi psihologică desfăşurate în cadrul Asociaţiei „A.B.C.D.”. Aceştia vor fi selectaţi în baza opţiunilor părinţilor şi a unei evaluări iniţiale a nevoilor lor terapeutice, efectuate de terapeuţii asociaţiei.

- părinţii celor 15 copii incluşi în programele terapeutice.

Activităţile proiectului:

Potrivit obiectivelor proiectului, vor participa la terapiile specifice de compensare şi/sau recuperare a copiilor cu nevoi speciale copiii care urmează deja programe terapeutice în cadrul Asociaţiei, precum şi copii cu dizabilităţi înscrişi pe listele de aşteptare. Drept urmare, proiectul derulat ca urmare a sponsorizării SNN va determina o creştere a numărului copiilor cu dizabilităţi incluşi în programele terapeutice de recuperare derulate de Asociaţie.

Conform O3 se are în vedere realizarea unor materiale didactice şi educative dedicate copiilor cu nevoi speciale, care vor fi distribuite şi în afara Asociaţiei (Şcoală gimnazială specială nr.1, Bucureşti), toate acestea purtând sigla sponsorului principal. De asemenea, toate materialele informative şi didactice rezultate ca urmare a derulării proiectului vor fi postate pe site-ul Asociației, într-o secțiune destinată proiectului, de unde vor putea fi descărcate și folosite în activități separate de proiect.

În vederea sustenabilităţii proiectului, se vor organiza activităţi terapeutice similare pentru grupe noi de copii cu dizabilităţi.

Destinaţia sumelor obţinute din sponsorizare:

Asigurarea cadrului material (achiziţii materiale didactice şi echipamente specifice), uman (salarizare terapeuţi) şi logistic specific desfăşurării în condiţii optime a terapiilor specifice de compensare şi/sau recuperare a copiilor cu nevoi speciale copiii.

Durata de implementare:

10 luni