Sediul Asociaţiei A.B.C.D.:

str. Aleea Măgura Vulturului nr. 9, Bl. 435, scara A, ap. 2, parter, sector 2, Bucureşti (zona Piaţa Iancului - Ritmului)

Mobil: 0745.806.135

Email: office(at)asociatiaabcd.ro


 

De la (adresa e-mail) 
Nume şi prenume 
Telefon 
Mesaj 
Please enter the following hlisk Help us prevent SPAM!
  Trimite-mi copie
    

Motto:

"Putem schimba realitatea dacă o privim cu alţi ochi" - Nikos Kazantzakis

 

Sub numele A.B.C.D. ne-am reunit părinţi ai unor copii cu nevoi speciale (permanente sau temporare), profesionişti din diferite domenii, psihologi, terapeuţi şi susţinători voluntari, toţi oameni cu suflet şi dedicare, cinstiţi şi oneşti, al căror vis este de a lupta pentru îmbunătăţirea vieţii acestor copii şi a familiilor lor şi de a le creşte şansele de integrare în comunitate. Am căzut de acord ca prin munca şi efortul nostru, fiecare dintre noi să facem cunoscută voinţa şi puterea de a fi mai buni, de a-i ajuta pe cei care au nevoie de sprijin, prin valorizarea vieţii noastre de zi cu zi, pentru că numai împreună putem să ne facem auziţi.

Legaţi de aceiaşi responsabilitate, ne punem la dispoziţia copiilor cu pasiune, dedicare şi resurse financiare, prin coordonarea unor campanii de promovare şi strângere de fonduri, dar şi prin crearea unui pol de comunicare şi colaborare între familiile copiilor cu nevoi speciale şi specialiştii care îi pot ajuta.

Într-o lume a individualismului, caracterizată de egoism şi tendinţe de marginalizare, integrarea în comunitate a copiilor cu nevoi speciale este doar întâmplătoare şi de cele mai multe ori lipseşte cu desăvârşire.

Nu există programe naţionale complexe, iar centrele specializate sunt insuficiente, în marea lor majoritate fiind organizate ca asociaţii create de părinţi. De multe ori privim neputincioşi cum un sistem incapabil aruncă în jocul „norocului” normalitatea vieţii unor copii.

Lipsa de informaţii concrete şi recente, lipsa de programe şi date privind cele mai noi terapii şi metode de tratament face ca, în marea majoritate a cazurilor, coordonarea unui program complex de terapie şi/sau recuperare pe termen mediu şi lung să devină responsabilitatea exclusivă a părinţilor.

Este o sarcină enormă care presupune o bună informare, înţelegerea corespunzătoare a afecţiunilor şi a posibilităţilor de recuperare, timp, răbdare, afecţiune, atenţie şi bani ... mulţi bani.

Deoarece copiii cu nevoi speciale necesită de regulă intervenţia prin mai multe tipuri de terapii (kinetoterapie, ergoterapie, logopedie, terapie ABA, terapie ocupaţională, terapie cu animale etc.), iar fiecare specialist se ocupă doar de o anumită parte din programul individual necesar recuperării, tot părinţilor le revine sarcina de a armoniza şi a acoperi financiar aceste intervenţii. Acest mod de abordare trebuie cu siguranţă schimbat!

Tocmai de aceea, asociaţia noastră şi-a propus să contribuie la schimbarea unei abordări greşite prin sprijinul necondiţionat acordat copiilor cu nevoi speciale (permanente sau temporare), prin oferirea de suport material, psihologic şi moral familiilor acestor copii.

Pentru că informarea individuală şi aportul specialiştilor sunt esenţiale mai cu seamă dacă intervin la vârste mici, asociaţia noastră şi-a propus să faciliteze accesul la terapii al acestor copii, cărora le lipseşte practic bagajul instinctiv al unui copil sănătos, fiind nevoiţi să înveţe orice gest, sunet sau comportament prin mii de repetiţii, până se creează un automatism, şi nu un reflex.

Misiunea noastră este de a oferi sprijin necondiţionat copiilor cu nevoi speciale (permanente sau temporare), suport material, psihologic şi moral familiilor acestora.

Valorile care stau la baza misiunii noastre sunt altruismul, demnitatea, umanismul, onestitatea, respectul, solidaritatea, transparenţa, legalitatea şi munca în echipă.

Scopul nostru primordial este sprijinirea familiilor care au copiii cu nevoi speciale (permanente sau temporare), în vederea creşterii şanselor de integrare în comunitate.

Obiectivele noastre vizează:

a)      Informarea şi orientarea părinţilor care au copii cu nevoi speciale;

b)      Identificarea cazurilor de copii care se încadrează în scopul propus de asociaţie şi identificarea nevoilor cazurilor selectate;

c)      Susţinerea financiară a familiilor care au copii cu nevoi speciale şi sunt cuprinşi în programe de recuperare globală;

d)      Sprijinirea materială a familiilor care au copii cu nevoi speciale;

e)      Monitorizarea evoluţiei fiecărui caz selectat şi susţinut financiar;

f)       Realizarea şi editarea de publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative despre copilul cu nevoi speciale;

g)      Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

h)      Susţinerea membrilor asociaţiei în participarea la  cursuri de perfecţionare şi formare profesională ce au legătură directă cu activităţile desfăşurate de asociaţie;

i)       Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte asociaţii şi autorităţi publice din ţară şi străinătate;

j)       Sensibilizarea şi implicarea comunităţii în realizarea scopului;

k)      Alte activităţi prevăzute de lege, care se încadrează scopului propus al asociaţiei.

Ce ne dorim? Să devenim un reper în ceea ce priveşte sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale, un centru unde aceştia să poată beneficia de terapii specifice, individualizate.

Sperăm ca un număr cât mai mare de oameni cu suflet să aprecieze şi să susţină demersurile noastre. Vă aşteptăm cu drag să vă alăturaţi nouă! Suntem convinşi că un vis poate fi transformat în realitate şi că împreună putem face ca aceşti copii să ducă o viaţă normală! Nu rămâneţi indiferenţi!


Evenimente în cadrul Asociaţiei în Beneficiul Copiilor cu Dizabilităţi