Raiffeisen Comunitati 2016Proiectul „Colegul meu - prietenul meu special” al Asociației ABCD este unul dintre câștigătorii Programului de Granturi „Raiffeisen Comunitati” 2016, program susținut de Raiffeisen Bank.

Scopul proiectului

Integrarea educațională și socială a copiilor cu nevoi speciale în comunitățile școlare; dezvoltarea de atitudini sociale de acceptare la elevi, părinți și cadre didactice prin informare, interacţiune, colaborare şi învăţare reciprocă, astfel încât modul de viață și de relaționare în comunitate al copiilor cu nevoi speciale să se îmbunătățească. Totodată, activitățile proiectului pot conduce la îmbunătățiri ale procesului educațional instituțional, precum și de natură legislativă.

 

Obiectivele proiectului

O1: Conceperea și implementarea unei campanii cu două componente – de informare și educațională,  cu privire la drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale, modalități și instrumente care contribuie la integrarea acestora în sistemul educațional de masă;

O2: Conceperea și implementarea unui program de activități educațional-recreative în care să fie implicați elevii din învățământul public din clasele I – IV, cadrele didactice și copii cu cerințe educaționale speciale.

O3: Propunerea unor modificări ale actelor normative in vigoare cu privire la strategii și politici de integrare în învățământul de masă a copiilor cu cerințe educaționale speciale și înaintarea lor către instituțiile de resort.

 

Grupul tinta

  • 10 copii cu cerințe educaționale speciale care au fost integraţi în învăţământul de masă și părinții acestora
  • 50 de elevi din clasele I – IV, care au colegi dintre copiii cu C.E.S., care vor participa la activități împreună cu părinții
  • 20 de cadre didactice și psihologi care lucrează cu copii cu C.E.S.

Există și beneficiari indirecți, deoarece ghidul de bune practici și materialele didactice vor fi postate pe site-ul Asociației, într-o secțiune destinată proiectului, de unde vor putea fi descărcate și folosite în activități separate de proiect.

 

Activitatile proiectului

A1: Campanie de informare cu privire la drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.)  și necesitatea integrării lor în sistemul educațional normal

A2:  Realizarea unui Ghid de bune practici in relaționarea cu copiii cu C.E.S în mediul educațional și distribuirea sa în minim 200 exemplare.

A3:  Conceperea și implementarea a 4 activități educațional - recreative în care să fie implicați, alături de elevii din învățământul public din clasele I - IV, copii cu C.E.S

A4:  Organizarea unui mini - târg cu articole și podoabe de Crăciun, realizate de elevii de clasele I - IV, inclusiv copii cu C.E.S.

A5:  Realizarea unui DVD cu materiale didactice  necesare activităților destinate copiilor cu CES, DVD care va fi distribuit cadrelor didactice si părinților copiilor cu CES

A6:  Analiza cadrului legislativ existent cu privire la stimularea integrării copiilor cu C.E.S în instituțiile de învățământ și propunerea unor modificări ale actelor normative in vigoare.

A7:  Promovarea proiectului

A8: Managementul proiectului

 

Durata proiectului: 15 Octombrie 2016 - 15 Februarie 2017