Asociația ABCDCampania de informare ”Colegul meu, prietenul meu special”, parte a proiectului cu același nume
Proiect susținut de Raiffeisen Bank prin Programul de Granturi „Raiffeisen Comunitati” 2016

Campania ”Colegul meu, prietenul meu special” dorește să aducă problema copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în atenția cadrelor didactice, a părinților și a comunităților, în general. Primul pas a fost făcut la începutul lunii decembrie, când doamna Raluca Jurge, psiholog voluntar, a prezentat proiectul nostru în cadrul cursului ”Abilitarea cadrelor didactice din învățământul de masă pentru integrarea școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale” destinat învățătorilor, profesorilor și educatoarelor din Satu Mare.

Copiii cu CES fac parte din societatea noastră, îi întâlnim peste tot în jurul nostru: în parc, la mall, la circ sau la grădiniță ori școală. Din nefericire, de multe ori ei sunt percepuți diferit, iar această percepție duce, de multe ori, la reticențe în relaționare, la marginalizarea, dacă nu chiar la eliminarea lor din mediile normale de viață – clasă, grup de copii de aceeași vârstă etc. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte copii la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. Mai mult decât cei de seama loc, copiii cu CES au nevoie de o permanentă socializare şi colaborare cu alţi copii pentru a se putea integra.

La nivelul comunităţilor școlare există o lipsă acută de informații și practici didactice menite să creeze un mediu primitor de învăţare şi socializare la care să aibă acces și acești copii. Absența informațiilor este asociată cu o lipsă semnificativă de resurse umane calificate și resurse materiale dedicate acestor copii. Efectul imediat este că acești copii nu fac față provocărilor actualelor programe școlare. Mai mult, ceilalţi copii/tineri au tendinţa de a nu-i tolera pe colegii lor cu nevoi speciale, sau chiar de a-i ignora, fără să-i încurajeze să participe la activităţi comune de joc sau de învățare.