Colegul meu - prietenul meu special!

Proiect finanțat de Raiffeisen Bank
Prin Programul de granturi  ”Raiffeisen Comunități”

Raiffeisen comunitati

Fragile X Society

Logopedia
Terapia tulburărilor de limbaj

M. E. Hattev defineşte logopedia ca fiind “ştiinţa pedagogică specială despre prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire”.

M. Sovak consideră că logopedia este o ştiinţă despre fiziologia şi patologia procesului de înţelegere, de comunicare, despre prevenirea şi tratamentul pedagogico-corectiv al defectelor în domeniul înţelegerii şi comunicării”.